card

“Mandala Garden” хотхон нь  гурван ээлж бүхий 2700 айлын 16 давхар 14 блок барилгаас бүрдэнэ.  Хүний өдөр тутмын хэрэгцээг хангах худалдаа үйлчилгээний төв, сургууль цэцэрлэг нь хотхон дотроо төлөвлөгдсөн. Цогц төлөвлөлтийн хүрээнд стандарт сайн зэрэглэлийн хотхонд цогцлох ёстой бүхий л шаардлагыг хангасан анхны хотхон юм. Инженерийн дэд бүтцийг байгуулахдаа газар доорх шугам сүлжээ рүү чөлөөтэй нэвтрэх нүхэн гарцыг байгуулж буй. Мөн оршин суугчдад зориулсан нийтийн тээврийн үйлчилгээг анх удаа нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. “Mandala Garden” хотхоны бүхий л төлөвлөлт нь оршин суугчдын тав тухтай, эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн.

Блокын гарчиг / img