card

Zoo Garden нь төслийн нэгдүгээр ээлж бөгөөд ирээдүй хойч үе болох хүүхэд багачуудад хүн байгаль хоёрын уялдаа холбоо, танин мэдэхүй, ан амьтдыг хайрлах хүнлэг ёс зүйн төлөвшил олгоход чиглэсэн консепцтэй. 

Ерөнхий төлөвлөлт

Ерөнхий төлөвлөлт

Zoo Garden өрөөний төлөвлөлтүүд