card
Zoo Garden

I ЭЭЛЖ - ZOO GARDEN

ZOO GARDEN буюу I ээлжийн гадна тохижилтын онцлог нь  хүүхэд багачуудад хүн байгалийн уялдаа холбоог танин мэдэх, ан амьтдыг хайрлах төлөвшил олгох зорилготой ховордсон ан амьтдын хөшөө дурсгал болон тоглоомын талбай юм. Ногоон байгууламж, тоглоомын талбай, бие бялдаржуулах тоноглол бүхий гадна талбай, сүүдрэвч, хөшөө дурсгалын төгөл зэрэг 17 тохижилтын бүстэй. Мөн I ээлжийн 1, 2 дугаар давхарт “Mandala Plaza” худалдаа, үйлчилгээний төв үйл ажиллагаа явуулна. 

  • 2.54 га 
  • 5 блок 
  • 16 давхар 
  • 510 айлын орон сууц 

Zoo Garden өрөөний төлөвлөлтүүд

Мандала гарден хотхоны 1-р ээлж болох Zoo garden - 2.54га талбайд 510 айлын 17 давхар бүхий 5 блок төлөвлөгдсөн. Гэр бүлүүдийн хэрэгцээнд тохирох 46-190м2, 2-5 өрөө байрны сонголттой. Хотхон дунд авто машин зорчихгүй, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжыг өндөр түвшинд шийдэж өгсөн нь оршин суугчдын амар тайван байх нөхцлийг бүрэн бүрдүүлж байгаа юм.

Zoo garder-ний онцлог нь ирээдүй хойч үе болох хүүхэд багачуудад хүн байгаль хоёрын уялдаа холбоо, танин мэдэхүй, ан амьтдыг хайрлах хүнлэг ёс зүйн төлөвшил олгох өгөгдөл бүхий ховордон устаж буй улаан номонд орсон амьтдын хүрэл хөшөө, тоглоомууд төлөвлөсөн.

Өрөөний сонголт