card
Moncon
Барилгын дотоод чанар ба эрүүл мэнд 

Барилгын дотоод чанар ба эрүүл мэнд 

  Бид бүтэн өдрийнхөө нийт хугацааны 90 хувийг дотор орчинд өнгөрүүлдэг. Бидний эрүүл мэнд амьсгалж буй агаар, идэж буй хоол хүнс, хүрэлцэж буй тавилга, хэрэгсэл гээд хүрээлэн буй орчноос шууд хамаарч байдаг. 

Дэлгэрэнгүй
Амьдарч буй орчин ба сэтгэл зүй 

Амьдарч буй орчин ба сэтгэл зүй 

Маслоу-н хэрэгцээний дагуу орон байр анхдагч бөгөөд аюулгүй байх хэрэгцээг хангаж байх ёстой. Гэвч хурдацтай хөгжил, өсөн нэмэгдэх хэрэгцээний нөлөөгөөр бахархах, өөрийгөө танин мэдэх, бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлэх, нийгмийн статусаа тодорхойлох, амьдралын чанараа сайжруулах нэгэн хэсэг болж байна. Тэгвэл эдгээр хэрэгцээг хангахын тулд сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг чухалчилж үзэх хэрэгтэй. Сэтгэл зүйд хүчтэй нөлөөлдөг орчны нөлөөллийг дараах хэсгээс уншина уу.  

Дэлгэрэнгүй
“Эко суурьшлын бүс Яармаг”

“Эко суурьшлын бүс Яармаг”

Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн 4.8 мкв байсан бол 2040 онд 35 мкв болгохоор зорин ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй