card

WATER GARDEN,94.94 МКВ, 3 өрөө орон сууц

Амьдралын тав тухыг цогцлоов.

360 зургууд

Water Garden бусад өрөөний төлөвлөлтүүд

Water Garden нь Мандала Гарден цогцолбор хорооллын II ээлж болон хэрэгжиж байгаа. Нийт талбайн 65%-д усан байгууламж бүхий гадна тохижилт, сургууль, цэцэрлэг, спорт комплексийг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна.